Thông tin light novel

테이밍 마스터 - Thuần Thú Sư

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

12/10/2020

테이밍 마스터 - Thuần Thú Sư

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Kalian, một trò chơi thực tế ảo có quy mô đồ sộ nhất.Ian, một gamer nổi tiếng trong cộng đồng người chơi thực tế ảo.Cậu tái thiết lập nhân vật cấp 93 của mình để nhận được một chức nghiệp ẩn. Song, thứ mà cậu chọn lại là một chức nghiệp vô dụng nhất trong Kalian, một Thuần Thú Sư? Trên hết, cuộc điện thoại từ vị giáo sư của Ian khiến cậu suy sụp tinh thần..Để tránh bị quản chế, cậu phải tăng cấp cho nhân vật được tái thiết lập của mình sao cho bằng cấp độ cũ trong vòng hai tháng.

Danh sách chương