Thông tin light novel

투명 드 래곤 - Rồng Vô Hình

Tác giả:

,

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

12/10/2020

투명 드 래곤 - Rồng Vô Hình

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Chuyện về một con rồng vô hình và vì nó vô hình nên nó làm những gì mình thích.Lưu ý: Tất cả chính tả trong bài bị sai là do dụng ý của tác giả. Translator vô tội.

Các chương mới nhất