투명 드 래곤 - Rồng Vô Hình

Nội Dung - Chương 19


Ah thật sự hãy dừng bình luận nhiều quá đi tui không thể thấy những bình luận mới có quá nhiều nên tôi không thể thấy thực sự là đừng có bình luận đó~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.