투명 드 래곤 - Rồng Vô Hình

Nội Dung - Chương 27


Rồng vô hình mở trí nhãn nên mắt của rồng vô hình mở ra

“ah ta thấy ngươi ở đó rồi”

Rồng vô vô vô hình đang ở một chỗ và run cầm cập vì nghĩ mình bị phát hiện

Rồng vô hình phun đòn thở bình thường của mình

Rồng vô vô vô hình: ahhhhh! Shit! ;-;

Đó là một kỹ năng bình thường nhưng nó là kỹ năng bình thường của rồng vô hình nhưng rồng vô vô vô hình đau như cức thét lên và khóc (lol  lol lêu lêu)

Tuy nhiên đó không phải là kết thúc rồng vô hình đã chuẩn bị đánh thêm lần nữa

Nhưng thế rồi

“Chết toẹt! hãy xem kĩ năng tự hủy doẹt thần thánh siêu phàm tối thượng của rồng vô vô vô hình ta đây”

“thế thì ta sẽ có một cách khác”

Nó rất tuyệt vời dù gì đi nữa nó sẽ trông như thế nào khi trở nên tuyệt vời đây

Con tí nìu


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.