Thông tin light novel

3 Minutes Boy Meets Girl

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

“3 Minutes Boy Meets Girl” là một tuyển tập truyện ngắn của các nhà văn làm việc tại Famitsu Bunko.19 chương và 19 truyện ngắn của 19 tác giả khác nhau.Kiểu chung là lãng mạn.Truyện được đăng ngày 30/7/2011

Bình luận light novel