Thông tin light novel

A Sequel For The Villainess ?

A Sequel For The Villainess ?

Tác giả:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

11/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Sau khi hôn, hoàng tử thứ hai đã bị hủy bỏ, tôi đã bị ném vào khu ổ chuột.Tôi sống như một người bình thường … nhưng Vua cũ triệu tập tôi?Tôi chỉ là một dân sự, xin vui lòng để tôi nhắc nhở.Kế hoạch của tôi đã kết thúc ……..————— Xuất bản trong nhóm

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel