Thông tin light novel

A Simple Survey

A Simple Survey

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

21/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Một cuộc khảo sát đơn giản được thực hiện trên một số sinh viên đại học, trong đó họ phải xem một số video ngắn và sắp xếp chúng theo sở thích.Độc giả cũng tham gia các cuộc hội thảo với họ, và các phim ngắn được dạy như truyện ngắn.Từ người dịch: Chỉ cần đọc qua 24 câu chuyện, đánh số các câu chuyện theo thứ tự bạn thích và đọc lại.Bạn sẽ biết điều gì đang chờ đợi bạn.

Danh sách chương