Thông tin light novel

After Responding Seriously to a Marriage Promise, I Married my Cute Childhood Friend ~The Start of a Money Saving Life with my Wife~

After Responding Seriously to a Marriage Promise, I Married my Cute Childhood Friend ~The Start of a Money Saving Life with my Wife~

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

11/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

“Tôi đã nghĩ về nó. Nếu tôi có Mii-kun mỗi ngày, tôi rất hạnh phúc.”
“Bạn có cảm thấy hạnh phúc bây giờ?”
“Không, tôi rất hạnh phúc, nhưng chỉ có hạnh phúc là không đủ để lấp đầy bụng của bạn.”

Bình luận light novel