Thông tin light novel

Alden's Adventure

Alden's Adventure

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

26/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Một ngày nọ, bạn đâm một cậu bé béo xấu xí, bạn sẽ làm gì?
Alden không rõ ràng lắm, nhưng những gì bạn làm là luyện tập, học thuật và cuộc sống trong thế giới mới!

Bình luận light novel