Thông tin light novel

Although I Am Only Level 1, but with This Unique Skill, I Am the Strongest

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Satou Ryouta chết vì làm việc quá sức trong một công ty đen, sau đó đã được đầu thai vào một thế giới khác. Ngay cả khi Ryouta còn sống, anh ta vẫn gặp rắc rối với gánh nặng của mình vì anh ta đã bị mắc kẹt ở cấp độ 1 trong một thế giới khác.
Mặc dù không thể nâng cấp, nhưng anh ta có những kỹ năng độc đáo có thể tạo ra những vật phẩm gian lận không tồn tại trên thế giới.
Anh ấy hiểu các thanh thống kê và sử dụng các khả năng của dự án để tối đa hóa chúng. Mặc dù chỉ mới cấp 1, anh ta đã có được rất nhiều vũ khí và vật phẩm chỉ có thể sử dụng một mình, nhưng anh ta lại có vũ khí mạnh nhất.