Thông tin light novel

ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST

ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Satou Ryouta chết vì làm việc quá sức trong một công ty đen đã được chuyển sinh sang một thế giới khác.Ngay cả khi Ryouta còn sống, anh ta vẫn gặp rắc rối bởi gánh nặng ở cấp độ 1 ở cấp độ của một thế giới khác.Ngay cả khi anh ta không thể lên cấp, anh ta có khả năng độc nhất để tạo ra các vật phẩm gian lận không tồn tại trên thế giới.Anh ta biết các cột thuộc tính và tối đa hóa chúng bằng sức mạnh của các vật phẩm.Anh ta đã kiếm được nhiều vũ khí và vật phẩm chỉ có thể sử dụng một mình, mặc dù chỉ mới cấp 1 nhưng anh ta có vũ khí mạnh nhất.

Danh sách chương

Bình luận light novel