Thông tin light novel

Anh Hùng? Ta không làm lâu rồi

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Cùng với những khủng hoảng và tuyệt vọng khác nhau, nó là siêu anh hùng thực sự đầu tiên của nhân loại.Dưới sự lãnh đạo của ông, một số lượng lớn các siêu anh hùng liên tục xuất hiện.Tuy nhiên, anh ta đột ngột biến mất khỏi thế giới sau khi chiến đấu trong 5 năm.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Danh sách chương

Bình luận light novel