Thông tin light novel

Azure & Claude

Azure & Claude

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

21/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 2 lượt

Khi được chọn làm người dọn dẹp, bạn sẽ có khả năng điều khiển cơ thể người khác và thực hiện các nhiệm vụ giết người, khiến cho vụ ám sát giống như tự sát nhất.đã có thể.Nhân vật chính của chúng ta đã làm việc với sáu người, nhưng lần này không đơn giản như vậy.

Các chương mới nhất

Danh sách chương