Thông tin light novel

Bạo Chúa Thân Mến

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

24/01/2021

Bạo Chúa Thân Mến

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Tôi là một kẻ phản bội giấu mặt.Trước khi anh ta bị xử tử vì âm mưu với quân nổi dậy, tôi từng là hiệp sĩ Ann Lan như nô lệ của mình.Tôi sẽ trả lại danh hiệu cao quý và Công tước cho anh ấy như đã hứa, nhưng …
“Xin đừng gọi tôi là hiệp sĩ. Tôi không còn là hiệp sĩ, vì vậy xin đừng dùng cách chào. Tôi cũng không phải là con trai quý tộc.”
“…”
“Tôi chỉ là nô lệ của công chúa.”
Anh ta thật tệ, nhưng tôi phải cạnh tranh với anh ta.