Thông tin light novel

Bắt nạt con gái kẻ thù có sai không?

Bắt nạt con gái kẻ thù có sai không?

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Chàng thanh niên loạn trí buộc phải làm hàng xóm với Penguin trong mười hai năm và bắt đầu con đường trả thù.Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của hắn là biến con gái của kẻ thù thành nô lệ của hắn.

Bình luận light novel