Thông tin light novel

Bệ hạ, Tiếng nói con tim của Ngài lộ hết rồi kìa!

Bệ hạ, Tiếng nói con tim của Ngài lộ hết rồi kìa!

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

13/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Kết hôn với “Hoàng đế băng” ác – mặc dù người dân của anh ta rất khó nghe, tại sao giọng anh ta thật ngọt ngào?
Công chúa của Nam Kings, có thể đọc “trái tim” Tistye của người khác, và đã kết hôn với Gazel nổi tiếng.
So với câu lạnh, cô ấy có thể ngạc nhiên khi làm dịu đi trong anh ấy – Khoảng cách của anh ấy khiến cô ấy gần như đã chết!

Bình luận light novel