Thông tin light novel

Because I’m a Weapon Shop Uncle

Because I’m a Weapon Shop Uncle

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Tiếp tục suy nghĩ về vai trò của anh ấy trong một thế giới khác.Bây giờ, chú tôi đã mở một cửa hàng bán vũ khí, và cô gái quỷ Loli cũng đang làm việc chăm chỉ.

Bình luận light novel