Thông tin light novel

Boku no Meikko wa Yandere deshita

Boku no Meikko wa Yandere deshita

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

11/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Ngôi nhà chính được chỉ định chăm sóc 5 cổ tích, bao gồm cả Yandere

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel