Thông tin light novel

Boku no Meikko wa Yandere deshita

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

25/09/2020

Boku no Meikko wa Yandere deshita

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Main nhà ta được giao nhiệm vụ chăm sóc 5 nàng tiên và trong đó có một nàng tiên là Yandere

Các chương mới nhất