Thông tin light novel

Boogiepop Series

Boogiepop Series

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

25/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Trong số những thiếu niên này, có một truyền thuyết đô thị về thần chết, có thể giải thoát con người khỏi đau khổ.Tên của “thiên thần chết chóc” này là Boogiepop.Truyền thuyết này hoàn toàn chính xác.Boogiepop không tồn tại.