Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

Tập 01 - Illustrations ( Chưa hoàn thành)


default.png

default.png

default.jpg

default.jpg

Hoàng tử Arc:

May mắn: E

Ngoại hình: A

Kiếm thuật: A

Phép thuật: B

Sức hút: A

Boke (Trung thực): A

Tsukkomi: D

Cảm giác thông thường: D

Rail:

May mắn: B

Ngoại hình: B

Kiếm thuật: B

Phép thuật: B

Sức hút: B

Boke (Trung thực): B

Tsukkomi: B

Cảm giác thông thường: B

Eliza:

May mắn: C

Ngoại hình: A

Kiếm thuật: B

Phép thuật: C

Sức hút: B

Boke (Trung thực): A

Tsukkomi: E

Cảm giác thông thường: D

Toto:

May mắn: D

Ngoại hình: D

Kiếm thuật: D

Phép thuật: D

Sức hút: E

Boke (Trung thực): C

Tsukkomi: D

Cảm giác thông thường: D

Crossy:

May mắn: B

Ngoại hình: A

Kiếm thuật: D

Phép thuật: D

Sức hút: A

Boke (Trung thực): D

Tsukkomi: D

Cảm giác thông thường: C

Vaine:

May mắn: C

Ngoại hình: B

Kiếm thuật: A

Phép thuật: E

Sức hút: B

Boke (Trung thực): B

Tsukkomi: E

Cảm giác thông thường: E

Iris:

May mắn: A

Ngoại hình: A

Kiếm thuật: C

Phép thuật: B

Sức hút: A

Boke (Trung thực): D

Tsukkomi: C

Cảm giác thông thường: A

Kururi:

May mắn: C

Ngoại hình: B

Kiếm thuật: C

Phép thuật: A

Sức hút: B

Boke (Trung thực): B

Tsukkomi: A

Cảm giác thông thường: B

default.png


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.