Thông tin light novel

Charging Magic with a Smile

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Tôi được gọi đến một thế giới hủy diệt và có khả năng tạo ra bất cứ thứ gì.Nếu không có nhà để ở, tôi sẽ xây nhà.Nếu mọi người tập trung trong nhà tôi, tôi sẽ xây dựng một thị trấn.Nếu thị trấn bị tấn công bởi quái vật, tôi sẽ chế tạo vũ khí mạnh nhất và đánh trả nó.Với sức mạnh ma thuật vô hạn, tôi sẽ xây dựng lại thế giới này theo cách của riêng mình.

Danh sách chương