Thông tin light novel

Charging Magic With a Smile~ Infinite Magic Power After Being Reincarnated Into a Different World

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Được triệu hồi đến một thế giới đã bị phá hủy, tôi có khả năng tạo ra bất cứ thứ gì.Không có nhà để ở thì xây nhà.Nếu số lượng người tăng lên, tôi sẽ xây dựng một thị trấn.Khi thị trấn bị tấn công bởi những con quái vật, tôi sẽ chế tạo vũ khí lợi hại nhất để đẩy lùi chúng.
Tôi sẽ sử dụng sức mạnh ma thuật vô hạn của mình để thay đổi thế giới.