Thông tin light novel

Chou! Isekai Gakkyuu!!

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

20/12/2020

Chou! Isekai Gakkyuu!!

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

nói chung là sau 1 sự kiện thì các thế giới có thể liên kết với nhau và các chủng tộc tự do qua lại các thế giới. Thanh niên Yakuma Mamoru được chọn làm đại diện cho ngôi tường nghiên cứu về các chủng tộc và thế là hành trình gây dựng harem bắt đầu

Các chương mới nhất