Cựu Dũng Giả Muốn Có Một Cuộc Sống Thanh Bình

Minh Họa - Minh Họa


Có một vài bạn yêu cầu mình hình minh họa nên…

Được cung cấp bởi santaclaw.

u47081-bd8d8a79-eefa-489f-8674-3817a649363a.jpg

u47081-187f5143-a1fb-4164-bdbb-056babbc39c7.jpg

Từ trái sang: Noel, Sara, Aqua, Garzas, Sanya.

u47081-dbb1c948-5830-4103-bdd0-3beea3067a62.jpg

Nếu tìm được thêm mình sẽ cập nhật…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.