Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku

Minh họa LN - Tập 21


u39-174445ec-a453-4179-a9c2-25f1ebade18a.jpg

u39-aa15d12d-93d0-410e-b50a-4a5e06789dff.jpg

u39-4edb739c-c0dc-4b3c-9592-661d06a6704e.jpg

u39-5884a7f3-93a2-4a61-ad4d-b430f3e28926.jpg

u39-46ab0195-14e9-4a13-8676-caffb4e71a58.jpg

u39-e56d3cae-c438-4d13-a7bc-a105ca5bd0d3.jpg

u39-155ea1cc-0bea-4424-bbab-a81f527adfe4.jpg

u39-28d848d2-9674-4a1a-b790-90f8488bafeb.jpg

u39-b07f6d5a-3b0e-4352-bbe0-5ce91c0b2f8a.jpg

u39-9d5b6cad-e44f-475a-9cfa-c04ef6f04136.jpg

u39-d517fce9-8e97-41db-a763-dc5ca6f0aa8d.jpg

u39-9db72c65-7fe4-4843-b47b-5a086900cf14.jpg

u39-072e35b8-639e-41e5-952c-756fbec1f762.jpg

u39-38203676-e7b2-4a5a-8188-41b83263a386.jpg

u39-15ab8c2e-ffb2-46bd-a9f4-44c152eb96f9.jpg

Ghi chú

[Lên trên]

>Qên mợ mất vụ úp hình :v Thằng mặt khỉ chắc Điện Chủ Parion, bà tai dài chắc là ma vương trầm cảm shizuka.

>Qên mợ mất vụ úp hình :v Thằng mặt khỉ chắc Điện Chủ Parion, bà tai dài chắc là ma vương trầm cảm shizuka.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.