Thông tin light novel

Điều ước của tôi là...

Điều ước của tôi là...

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

07/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Tôi đã chết.Có vẻ như đây là một công việc rõ ràng, Thiên Chúa xuất hiện trước mặt tôi.Chúa nói: “Chỉ một lần, tôi sẽ biến mong muốn của bạn thành hiện thực.” Sau sự nhầm lẫn, tôi nghĩ về những gì cô ấy muốn, tôi quyết định.”Tôi hy vọng tôi có vô số hiệp ước.”

Bình luận light novel