Thông tin light novel

Điều ước của tôi là...

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

12/10/2020

Điều ước của tôi là...

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Tôi đã chết. Và cứ như đó là một việc hiển nhiên, Thần xuất hiện trước mặt tôi. Vị thần đó nói:“Chỉ một lần này thôi, ta sẽ biến một điều ước của cậu thành hiện thực.”Sau khi bối rối, suy nghĩ về về thứ mình muốn, tôi quyết định.“Tôi ước rằng mình có vô số điều ước.”