Thông tin light novel

Điều ước của tôi là...

Điều ước của tôi là...

Tác giả:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

03/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Tôi đã chết.Như thể đó là điều hiển nhiên, Chúa hiện ra trước mặt tôi.Thượng đế nói: “Lần này, ta sẽ thực hiện một trong những điều ước của ngươi.” Sau khi cảm thấy bối rối, tôi đã suy nghĩ về những gì tôi muốn, và tôi quyết định về hiệp ước này.

Bình luận light novel