Thông tin light novel

Điều ước của tôi là...

Tác giả:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

24/11/2020

Điều ước của tôi là...

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Tôi đã chết. Như thể đó là điều hiển nhiên, Chúa hiện ra trước mặt tôi. Thần nói: “Lần này, ta sẽ thực hiện một trong những điều ước của ngươi.” Sau khi cảm thấy bối rối, tôi suy nghĩ một lúc. hiệp ước. “