Thông tin light novel

Dungeon Predator

Dungeon Predator

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

21/01/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

[Chuyển sang lớp ẩn, Kiếm sĩ ma thuật]
[Bạn là người đầu tiên khám phá hầm ngục ẩn]
[Bạn là người đầu tiên…]
[bạn là ….]
Những người chơi có giác quan siêu phàm trở lại trò chơi sau hai năm hôn mê …
Tôi sẽ lo mọi thứ