Thông tin light novel

Dungeon Predator

Dungeon Predator

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

03/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

[Chuyển sang lớp nhân vật ẩn, Magic Swordsman]
[Bạn là người đầu tiên khám phá ra hầm ngục ẩn]
[Bạn là người đầu tiên…]
[bạn là ….]
Những game thủ có giác quan cao quý đã trở lại trò chơi sau hai năm hôn mê …
Tôi sẽ lo mọi thứ

Bình luận light novel