Thông tin light novel

Dungeon Predator

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

24/11/2020

Dungeon Predator

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

[Chuyển sang lớp nhân vật ẩn, kiếm sĩ ma thuật]
[Bạn là người đầu tiên khám phá ra hầm ngục ẩn]
[Bạn là người đầu tiên…]
[bạn là ….]
Người chơi có giác quan siêu phàm trở lại trò chơi sau hai năm hôn mê …
Tôi sẽ lo mọi thứ