Durarara!!

Tập 06 - Minh họa


u56998-a4072f3c-f9c1-4aed-ba4f-cc971aed14da.jpg

u56998-dc7e610d-b045-4078-b57d-4f2c8cac2660.jpg

u56998-74c19daa-b6e7-4ee5-8f2b-3688d8629a5d.jpg

u56998-314705ad-f4af-4b7f-90cb-82a06c7cc7b9.jpg

u56998-20183198-c7eb-4da6-acdf-e6d174f22f8b.jpg

u56998-91d876ce-ddaf-4050-b802-b62b89c4a206.jpg

u56998-a40e551b-7463-476b-9129-68b3c141e97a.jpg

u56998-a611dc5f-58a9-4587-a62c-1e26c8de4e10.jpg

u56998-ab4455a6-93e7-4e5c-884e-094ba91e1a59.jpg

u56998-d4a7f3cb-0f48-482a-bbb1-281645aaa9b4.jpg

u56998-ea2d0f00-51bb-4fe5-aed8-e9eccdf1a774.jpg

u56998-003a3b5b-c224-4df7-ba8e-f3c2659719d1.jpg

u56998-77cf80a6-973d-413a-8b71-8c981d4d4811.jpg

u56998-7cb89437-447d-4f8d-8cf5-7c61000dd161.jpg

u56998-53c5ec18-f45d-401e-9287-0c62febadb50.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.