Even Though I’m a Former Noble and a Single Mother, My Daughters Are Too Cute and Working as an Adventurer Isn’t Too Much of a Hassle

Manga - Chương 02


Trans : Flame Soul

Edit + Redraw : Flame Soul

u42230-f51c00e2-5f01-4ca7-b2af-d7967c5163da.jpg

u42230-392fd1b2-d4be-40e3-aec4-945bb7bbd8d1.jpg

u42230-fc467c4c-9b3b-4a85-9188-e892f81a3909.jpg

u42230-c2acf91c-9fc6-460a-ae27-a94e2c8de6ad.jpg

u42230-6183d1cb-b2ae-42e2-8bef-0940bfdd05ba.jpg

u42230-247627d0-4648-4482-940d-e1621c86fe13.jpg

u42230-81b3d726-7110-4ee0-9dc3-2f104de4a41c.jpg

u42230-4f40f336-4fcf-40ed-a43a-7906a67dbde7.jpg

u42230-c8fff85c-710a-49a6-a3f8-dfb34818eac6.jpg

u42230-be6f7ebd-c2ef-46d8-ba2d-b7557daf7f49.jpg

u42230-413c4448-5559-40db-b71f-fde74d37cff8.jpg

u42230-463b8dfb-c74d-44bd-81b8-0574de56a4fe.jpg

u42230-d5357e54-609e-42b8-9ddf-26fa69943067.jpg

u42230-1c037de1-ad67-4763-a38a-efde19e05742.jpg

u42230-c86e0127-0339-4be3-b429-6008b534e467.jpg

u42230-e21e7efe-6539-430a-ac0b-85eaee9bbded.jpg

u42230-5121a947-7fd3-4fef-b8a9-acd23e528cdc.jpg

Tháng sau sẽ có chương mới nhé các AE…..Giờ chúc các AE đọc truyện vui vẻ.!!

Goodbye….See you next month!!!

___Trans: Flame Soul___


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.