Thông tin light novel

EVERYONE ELSE IS A RETURNEE

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Một chuyến đi thực tế ở trường tiểu học, cắm trại ở trường cấp hai và chuyến đi học tập ở trường cấp 2. Tôi đã kết thúc với tư cách là một sinh viên đại học, và sau đó?Tôi cũng bị bỏ lại sao?Yu Yihan một mình “canh giữ” toàn bộ trái đất khi mọi người du hành đến các thế giới khác.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel