Thông tin light novel

EVERYONE ELSE IS A RETURNEE

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Bị bỏ lại trong lần đi dã ngoại ở trường cấp một.Bị bỏ lại khi cắm trại ở trường cấp hai.Bị bỏ lại trong chuyến đi ở trường cấp ba.Cuối cùng tôi đã trở thành sinh viên đại học, rồi sao nữa? Tôi cũng bị bỏ lại sao?Yu IlHan “canh gác” cả Trái Đất một mình trong khi mọi người đi đến những thế giới khác.Truyền thuyết về cậu bắt đầu sau khi cả nhân loại quay lại và đương đầu với Đại Biến Động