Thông tin light novel

EVERYONE ELSE IS A RETURNEE

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Một chuyến đi thực tế ở trường tiểu học, cắm trại ở trường cấp hai, và chuyến đi học tập ở trường cấp 2. Cuối cùng tôi là một sinh viên đại học. Tôi cũng bị bỏ lại sao? Khi mọi người đi đến thế giới khác, Yu Yihan một mình “canh giữ” cả trái đất.