Fate/Requiem

Vol 01 - Minh họa Vol 1


DreadlorD: Có illu bản scan đẹp nên mình up lại :3

u22591-f42e1675-0a1c-4021-bb94-d80a61cc3234.jpg

u22591-335de357-e1e8-4fbb-a4a0-518e2d296431.jpg

u22591-9d9e4c30-d6de-4f7c-9a0b-1a534a535b37.jpg

u22591-221cc35d-1cef-48d9-9475-d738cb6f6a53.jpg

u22591-fad2f546-d88b-437e-8832-a42f06494fa3.jpg

u22591-254ab62a-c29e-4a0c-82c3-ba248c8fd6df.jpg

u22591-b3b97cd1-380f-4289-9563-4ca7650bfdac.jpg

u22591-1dabb66a-89d5-4fd0-9b1f-e7d2acdc2fc3.jpg

u22591-0a09316d-53a1-4bdb-bda8-8f3f43b9c593.jpg

u22591-3d2eee09-ed28-4a2f-8f09-4e90d931c5a0.jpg

u22591-0b93fa14-97b1-4135-9732-10fd5641592f.jpg

u22591-68b89810-8a2c-48cb-9e0c-2ba79183509e.jpg

u22591-bc688d2f-3724-4f25-a96f-51ca82f76f70.jpg

u22591-407451ed-0116-4678-af67-68f5a7a06eea.jpg

u22591-de662cd3-327e-4f79-9a85-4154d2b95b30.jpg

u22591-4505199d-7b23-41e3-ae47-d5522e4c0eef.jpg

u22591-dc0e31f1-ec8d-4ec7-b581-811284e1f4e3.jpg

u22591-3f8b00cc-1e40-49ea-8da5-bd933668f875.jpg

u22591-7a577372-29fb-48c9-8359-e954c2f1f6b0.jpg

u22591-40b23cde-3de2-41bc-8c2d-9d46ddd9a7e5.jpg

u22591-d858cfa3-0103-42f7-a62d-3b930205dd22.jpg

u22591-8479fc14-684a-498c-9c7e-7cbfd5b96f77.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.