Thông tin light novel

Free Life Fantasy Online ~Beginning of the Inhuman Princess~

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

20/12/2020

Free Life Fantasy Online ~Beginning of the Inhuman Princess~

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Free Life Fantasy Online … gọi tắt là trò chơi FLFO.
Trình cài đặt của trò chơi được cung cấp cho anh ấy bởi chị gái của anh ấy, vì vậy Akane Tsukuki bắt đầu.
Chủng tộc mà cô chọn để tạo ra nhân vật chính là … một trong những chủng tộc không phải con người được nhà phát hành tạo ra dành cho những người có sở thích điên rồ.
Chủng tộc mà cô ấy chọn được coi là đáng ngại nhất trong tất cả các chủng tộc không phải con người, và những người chơi khác cảm thấy khó khăn khi chơi-cô ấy đã chọn trở thành một thây ma.