Gakusen Toshi Asterisk

Tập 10 - Minh họa


u59514-55ad3209-3918-4243-a0a6-ab4723d02468.jpg

u59514-2b1995f8-39f2-4f02-a0cd-e6bad43253f2.jpg

Đội Lancelot từ trái qua phải: Kevin, Lionel, Percival, Ernest, Laetitia

u59514-c050f067-a417-49fe-8db9-4bcd82fc4f49.jpg

u59514-38296b9d-5b02-414a-967b-0ee289283bda.jpg

u59514-3209ccbc-c0d5-4770-bb2a-2efa00b64ac2.jpg

u59514-447e8887-0426-4cbb-8099-b3b78b86c355.jpg

u59514-a1e8b912-e5c8-4eaa-ac42-70fa1b989268.jpg

u59514-89c582e2-2a09-4022-872a-adc89cca247b.jpg

u59514-23b34926-ebb1-49b9-9e12-ef1527fa923c.jpg

u59514-b9968553-30b1-4435-8cd7-e1e84017b039.jpg

u59514-a0c7befa-3df5-42e0-8a7f-78ce219ebbdc.jpg

u59514-de6b575e-9b63-40c0-aa44-a75fdfe604aa.jpg

u59514-c66b60e2-e1ff-428e-8a90-14af57c23cf2.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.