Thông tin light novel

God of Crime

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

20/12/2020

God of Crime

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Seo Tae Hyuk (Seo Tae Hyuk) vào tù vì tội phỉ báng, bạn sẽ bị tử hình và bạn sẽ vô tội. Mở mắt ra, đã 15 năm trước?

Danh sách chương