Haken no Kouki Altina

Tập 1 - Mở đầu


Sắc Lệnh

Ngài Regis Auric, Sĩ quan cỉ huy hạng năm

Tôi lệnh cho anh chuyển đến trung đoàn biên giới Beilschmidt.

Đế Chế ngày 13 tháng 12 năm 850

Tổng Tư Lệnh Đế Chế Belgaria

Field Marshal Allen Deux Latreille.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.