Sekai Saikyou No Kouei – Meikyuukoku No Shinjin Tansakusha –

Minh hoạ Light Novel - Volume 4


u17737-8263f5e0-70aa-4011-916d-519348980d73.jpg

u17737-1991f11c-1cec-4841-ab32-cc08d750f89e.jpg

u17737-5f4873ba-319a-4c9f-8e10-5225d4e66c58.jpg

u17737-980e43a6-f413-4eed-a79d-aa108be25f1c.jpg

u17737-4494038d-9ddd-4e31-81c3-1f78c7d7cfd5.png

u17737-056869a4-8598-4d48-bf34-bf73f2d83b84.jpg

u17737-77a088c8-3bda-41fb-865e-4073781f0f6d.png

u17737-6470e514-6a07-4f3e-87cb-7641645f9216.png

u17737-076e8be3-be6d-4ba1-83db-66f2fd9454db.jpg

u17737-6f480408-be84-43e0-a394-12f96de33c3a.jpg

u17737-04eb8dcb-435f-4921-9923-915bedcbd486.jpg

u17737-e6754e56-3392-4f34-96fa-253e70aab131.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.