Thông tin light novel

Hồ ly không có trái tim

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Hoàn Thành

Ngày đăng:

20/12/2020

Hồ ly không có trái tim

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

“Ta là hồ ly chứ không phải con người.”
“Ta biết tỷ là hồ ly mà.”
“Vậy sao ngươi còn đi theo ta?”
“Ta thích tỷ.”
“Nhưng ta sẽ không thích ngươi. Ta không có trái tim.”
“Vậy ta sẽ cho tỷ trái tim này.”

Các chương mới nhất