Thông tin light novel

Hoa hồng dâng tặng em

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

25/11/2020

Hoa hồng dâng tặng em

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

“Bạn có thể khinh thường hoặc từ chối quẹt thẻ của bạn. Tôi không cần bạn hiểu. — Bởi vì đây là tình yêu của tôi.” Câu chuyện về Nữ bá tước Rosenstein bị mọi người ghét bỏ vì sự ích kỷ, thống trị và phù phiếm. Nhưng đó là danh tính thực sự của cô ấy hay là bí mật đằng sau nó?

Các chương mới nhất