Thông tin light novel

I am the Monarch

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

24/11/2020

I am the Monarch

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Roan đã sống trong nước 20 năm với mục tiêu trở thành một vị tướng vĩ đại, nhưng sau 20 năm, tất cả những gì anh có là một ít tiền và một thương binh. Với ngọn giáo của First Legion, cuối cùng anh ta đã trở thành một xác sống vô danh trên chiến trường, nhưng bằng cách nào đó anh ta đã trở về quá khứ.
“Tốt! Lần này, ta sẽ không còn là đại tướng quân nữa, mà là hoàng đế”
Trong tiền kiếp, mục tiêu của anh ấy là trở thành một vị tướng vĩ đại. Nhưng bạn chỉ là một người lính trong một trung đoàn. Với cơ hội thứ hai trong đời, anh đã sử dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm trước đây của mình để dấn thân vào con đường trở thành hoàng đế, một mục tiêu thậm chí còn vượt xa cả kiếp trước của anh.
“Nếu vậy thì ít nhất ta cũng trở thành tướng quân đúng không?”

Các chương mới nhất