Thông tin light novel

I Became a Vampire Princess after Reincarnation!? Building The Strongest Yuri Harem Using the Cheat Skill 【Demon Lord】!

I Became a Vampire Princess after Reincarnation!? Building The Strongest Yuri Harem Using the Cheat Skill 【Demon Lord】!

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

11/04/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy một hình bóng của một cô gái trông rất thanh lịch trên mặt nước.Tôi là sự hấp dẫn như một công chúa.Không, tôi đã từng trở thành một người đàn ông một lần nữa!Quan sát sự tiến bộ của sức mạnh của tôi như trò chơi.Ngoài ra, sức mạnh của kỹ năng lừa dối [Ma Wang] tôi cũng được thừa hưởng rất nhiều thứ để cho tôi khả năng phát triển theo ý muốn.Đây là câu chuyện về cùng một thế giới, sống sót trong hệ thống tăng cường sức mạnh ma thuật.

Bình luận light novel