Thông tin light novel

I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Sau khi Katarina Claes ngã và đập đầu vào đá, cô đột nhiên nhớ lại tiền kiếp của mình.Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi vốn là một nhân vật phản diện độc ác trong một trò chơi Otome mà tôi đã chơi trước đây, với tất cả những dấu hiệu tử thần treo trên đầu cô ấy, vậy cô ấy sẽ làm gì để loại bỏ chúng, và thoát khỏi chúng, và sau đó sẽ làm gì cô ấy làm gì?Một câu chuyện tình yêu lãng mạn thú vị với nhân vật chính nổi tiếng-Bakarina!

Bình luận light novel