I Was Caught up in a Hero Summoning, but That World Is at Peace

Tập 08 - Minh họa


u59378-2381df60-a56c-4df3-a2f1-9e8edee6f6c9.jpg

u59378-ad4307a6-1067-4fd2-ad3b-2dcf06332e27.jpg

u59378-ce3a4d2a-cd9a-44f0-9581-ee9bbd1a01aa.jpg

u59378-648acdf4-7a7f-4de9-9c4c-ab4a6aac9ebd.jpg

u59378-da9e346a-d73f-449e-854c-aeed3e1645d3.jpg

u59378-284af55f-11c9-4137-8787-24cf71b54f48.jpg

u59378-fff2994e-beac-46b8-b57e-91697eadc0f8.jpg

———————————————————————————————-

Set: còn 1 tấm nữa mà ảnh lớn quá nhét không vừa :((


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.