Thông tin light novel

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 2 lượt

NEET, người chuẩn bị xin việc tại Hello Work thì bị đưa đến một thế giới khác, tin tức gây sốc thông báo rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt sau 20 năm nữa.Liệu ngôi nhà chính của chúng ta có cứu được thế giới?Hành trình lập trình hậu cung và giải cứu thế giới bắt đầu.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel