Thông tin light novel

Infinite Competitive Dungeon Society

Infinite Competitive Dungeon Society

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Sự việc Song Nguyệt đánh dấu một kỷ nguyên phát triển mới của loài người.
Với sự xuất hiện của quái vật và ngục tối trong các thành phố hiện đại, sức mạnh giả được đánh thức trong con người, những người có khả năng chiến đấu với con người.
Với sự sinh ra của sinh lực mới và sự xuống dốc của sự nghiệp trước đó của Song Nguyên, thế giới đang đứng trước những nguy cơ vô cùng lớn.
Các quy ước của thế giới đã thay đổi ngay lập tức.
Trí tưởng tượng hòa nhập với thực tế.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel