Thông tin light novel

Instant Death

Instant Death

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

27/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Gian lận cuối cùng?Magic không giới hạn?Bạn có thể giữ tất cả các nguyên mẫu?Đây không phải là một loại cái chết khác nhau?

Học sinh trung học Yogiri Takatou đã tham gia dã ngoại của trường, nhưng tỉnh dậy, trước mặt anh ta, là một con rồng đã cố gắng cố gắng “tenh” trong lớp, và người duy nhất ở trong xe là Yogiri và cô. Bạn cùng lớp Tomachika Dannoura.Có vẻ như các sinh viên khác luôn là người Siion, một người phụ nữ được tuyên bố là một vết đau, nó trốn thoát khỏi rồng, và sự phục hồi là những người chưa nhận được bất kỳ quyền lực nào.

Như trong đó, trong một trạng thái mờ, không có điều thực sự trong một trạng thái mờ, ném vào thế giới song song nguy hiểm.

Đồng thời, Siion không biết rằng cô đã chào đón những kẻ khủng bố để tồn tại trên thế giới.

Bình luận light novel