Shurabara!

Tập 07 - Minh họa


u6440-6fe58032-da38-44b3-87d3-74feb85ba1bc.jpg

u6440-55327702-6ed1-4198-ac18-4a3a583e575c.jpg

u6440-32db179a-598f-4b3d-8411-08940d4a3dec.jpg

u6440-6dc40e44-8439-495a-8d2c-17ad9f3520a1.jpg

u6440-667fffc7-4fd3-40d3-93b2-5ad4e64e9730.jpg

u6440-7a33be70-2390-4e3a-a749-c4d46038adb2.jpg

u6440-78d212cc-3eb5-457b-b8b8-456e38317689.jpg

u6440-3fa7ee73-dcb7-42d2-951e-599c697f845b.jpg

u6440-33609776-fcb2-40d8-b134-644a756d5f28.jpg

u6440-5dbd87d9-8298-440e-99fc-5c91f5aac6b6.jpg

u6440-6de396c8-eacb-4fc9-b238-b321ea8aa85e.jpg

u6440-2c7066e9-adfc-4681-87b3-83812d3b68f5.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.