Thông tin light novel

Isekai Monster Breeder

Isekai Monster Breeder

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

04/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Souta được gửi đến một thế giới khác và nhận một công việc mà ít người thích “Pure Monsters”.Tuy nhiên, Souta có khả năng “trị tuyệt đối”, có thể tăng tỷ lệ kiên trì của anh lên 100%.Tiếp tục phối hợp với con quái vật.Tưởng tượng về việc tu luyện quái vật đã bắt đầu!

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Danh sách chương

Bình luận light novel