Thông tin light novel

Isekai Shokudou

Isekai Shokudou

Tác giả:

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Đang Cập Nhật

Ngày đăng:

26/03/2021

Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt

Khách sạn có một nhà hàng trong tòa nhà ngầm Tòa nhà ngầm gần các văn phòng khu vực.Nhà hàng 70 tuổi là một cô dâu với hình dạng mèo.Được gọi là Younshoku Nekoya.Nhà hàng này hoàn toàn bình thường vào ngày làm việc, nhưng vào thứ bảy, nó chỉ mở to Đặc biệt Khánh.Vào thời điểm đó, ở nhiều nơi của thế giới song song đã mở ra, hãy để khách hàng đến từ nhiều chủng tộc và văn hóa đến nhà hàng.Đây là “nhà hàng thế giới khác” và các khách hàng nuôi dưỡng thức ăn từ “phía khác”.Đây là một câu chuyện đam mê về cuộc gặp đầu tiên giữa thế giới thực và các thế giới khác, giữa chủ nhà hàng và nhà hàng Khánh và giữa các sàn nấu ăn giữa họ.

Các chương mới nhất

Đọc từ đầu

Bình luận light novel