Thông tin light novel

Isekai to watashi, docchi ga suki nano ?

Nhóm dịch:

Quốc gia:

Trạng thái:

Tạm Dừng

Ngày đăng:

21/01/2021

Isekai to watashi, docchi ga suki nano ?

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Có lẽ nó chủ yếu là một otaku không có bạn bè trong lớp.Một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của chị main (hot girl trong lớp) cũng là một otaku.Từ đó để bắt đầu câu chuyện …